sanatbank
08 شهریور 1401 - 08:31

۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به کردستانی ها پرداخت شد

سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به کردستانی ها پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان؛ ارسلان ازهاری در مراسم گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: از مهمترین شعارها و برنامه‌های دولت سیزدهم، نگاه یکسان به مردم و برقراری عدالت و توازن در توزیع امکانات سرزمینی می‌باشد. خبرگزاری مهرریزیوی افزود: استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و بهره گیری از توان همه نیروهای کارآمد در راستای کاهش فاصله طبقاتی از مهمترین وعده‌های دولت سیزدهم به مردم است. گیریدولت سیزدهم ماهانه مبالغ زیادی را برای تسویه بدهی‌های دولت قبل می‌پردازد دولت سیزدهم ماهانه مبالغ زیادی را برای تسویه بدهی‌های دولت قبل می‌پردازددولت سیزدهم ماهانه مبالغ زیادی را برای تسویه بدهی‌های دولت قبل می‌پردازدرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سرکار آمد که رشد اقتصادی در دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ فقط نیم درصد بود و رشد سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه، چهار و شش دهم درصد منفی و جوابگوی استهلاک نبود. ریزیازهاری تصریح کرد: در سال‌های منتهی به دولت قبل، دولتمردان سابق با واگذاری اوراق خزانه اسلامی، تعهدات مالی فراوانی را برای دولت جدید ایجاد کردند و در حال حاضر دولت سیزدهم ماهانه مبالغ زیادی را باید برای تسویه بدهی‌های فوق بپردازد. وی گفت: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم کاهش استفاده از اوراق خزانه اسلامی در اجرای پروژه هاست و تلاش می‌کند منابع موجود را بر اساس عدالت توزیع کند. هاستدولت سیزدهم خزانه خالی را از دولت سابق تحویل گرفت دولت سیزدهم خزانه خالی را از دولت سابق تحویل گرفتدولت سیزدهم خزانه خالی را از دولت سابق تحویل گرفترئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان یکی از چالش‌های عمده دولت سیزدهم را کسری بودجه‌ای عنوان کرد که از ابتدای روی کار آمدن با آن مواجه بود و گفت: در ۵ ماهه نخست سال گذشته دولت سابق ۸ میلیارد دلاری را که در قانون بودجه سال قبل برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده بود هزینه کرده و عملاً دولت سیزدهم خزانه خالی را تحویل گرفت. ریزیبه گفته ازهاری دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی دولت را تحویل گرفت اما با برنامه ریزی و بهره گیری از نگاه عدالت محورانه توانست بر بسیاری از سختی‌ها فائق آید و در کمتر از یکسال ۳۱ سفر استانی توسط دولت انجام شد که این خود بیانگر توجه جدی دولت به بودن در کنار مردم است. ریزیگیریمحورانهوی ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت‌های ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از استان کردستان، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان راهبری و رصد توسعه استان را بر عهده دارد و در فرایند توسعه استان با جدیت نقش آفرینی خواهد داشت. ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به مصوبات سفر استانی دولت سیزدهم به کردستان اشاره کرد و گفت: با اجرای این مصوبات بدون شک شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در استان خواهیم بود. ریزیتا پایان مرداد ماه حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در کردستان پرداخت شده است تا پایان مرداد ماه حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در کردستان پرداخت شده استتا پایان مرداد ماه حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در کردستان پرداخت شده استارسلان ازهاری بیان کرد: سیاست گذاری صحیح در حوزه اقتصادی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت است که بر اساس آن در سال جاری نزدیک به هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان مرداد ماه پرداخت شده و بر اساس اطلاعات موجود در سامانه رصد از ۳۳ هزار شغل پیش بینی شده حدود ۱۶ هزار آن محقق شده است و محل تأمین این منابع عمدتاً تبصره‌های قانون بودجه سال جاری است. وی بیان کرد: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رویکرد جدید را در توزیع اعتبارات در پیش گرفته ایم و یکی از مهمترین این رویکردها اجتناب از شروع پروژه جدید بوده است مگر اینکه پروژه جدید مطالعات کافی و مجوز ماده ۲۳ داشته باشد. ریزیایمبر اساس نگاه سلیقه‌ای از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ به برخی پروژه‌های عمرانی هیچ اعتباری داده نشده است بر اساس نگاه سلیقه‌ای از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ به برخی پروژه‌های عمرانی هیچ اعتباری داده نشده استبر اساس نگاه سلیقه‌ای از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ به برخی پروژه‌های عمرانی هیچ اعتباری داده نشده استوی همچنین از بی عدالتی در توزیع اعتبارات انتقاد کرد و گفت: فقط بر اساس تشخیص سلیقه‌ای و نه بررسی کارشناسی از سال ۹۴ به برخی از پروژه‌های عمرانی در استان هیچ اعتباری داده نشده است و این مساله هزینه تمام شده برخی پروژه‌ها را بالا برده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: به یمن وجود تیم مدیریتی جدید در استان با مدیریت آقای استاندار و به لطف همدلی موجود میان بدنه دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد توسعه بیش از پیش استان خواهیم بود. ریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 683290